skab

Peter Mannasz sit gamle skab.


Min ven Peter Mannasz, nu mere bortgået til de evige jagtmarker for over 20 år siden, var ejer af dette Chatol.


Det fandt sin vej til mit værksted for nogle år siden på den dog mærkeligste måde. En ven der fik en kæreste fra min fødeby, 190 km herfra, kunne fortælle at jeg kender hans kæreste, som kender Peters kæreste, og som havde opmagasineret netop dette skab i en gammel lade i over 20 år. Jeg fik så buddet om at overtage det, hvilket blev starten til denne lille forvandling.


Peter var et fantastisk levende menneske og en alfahan, dette på den gode måde. Også kaldet Peter Panik. Af god grund, magen til energi i en mand skulle man søge længe efter.


Til ære for Peter, og for min egen underholdnings skyld, fra chatol til bålsted.